På Berga industriområde finns vår fastighet Studsaren, som idag omfattar två befintliga byggnader och en under uppförande.

Berga är ett centrum för bygghandel, bilhandel och företagsservice, och har goda kommunikationer och nära till service.